Styrelsen

St Catherine Sverige består av styrelsemedlemmar som bor både i Stockholm och Malmö/Lund-området, därför utförs det mesta av vårt arbete över internet eller telefon. Alla av oss har varit i Muhanga under olika perioder men frånsett det är vi väldigt olika. Vi har olika yrkesroller i vårt ”vanliga” liv vilket inspirerar oss mycket när vi arbetar tillsammans. I Sverige anordnar vi bland annat insamlingsaktiviteter och letar efter folk med användbara kunskaper och engagemang till projekten i Muhanga men letar alltid efter nya sätt att förbättra våra projekt. Om du vill vara med och jobba med oss, hör av dig!

Styrelsemedlemmar:

ordförande
Elisabeth Källén
elisabeth@stcatherinesweden.org

vice ordförande
Emilia Hallin
emilia@stcatherinesweden.org

sekreterare
Josefine Truedsson
josefine@stcatherinesweden.org

kassör
Katrin Johansson
katrin@stcatherinesweden.org

supportkontakt mot Uganda
Robert Ågren
robert@stcatherinesweden.org

ansvarig designteamet
Carlos Martinez
carlos@stcatherinesweden.org
telefon