Barnen och skolorna

I St Catherine Uganda är 522 barn från området Bukinda registerade eftersom deras livssituation bedömts som utsatt enligt statliga riktlinjer från Ugandas departement för genus, arbete och social utveckling. Registret har man för att lättare kunna hålla koll på och stötta dessa barn och deras familjer.

Den största delen av dessa barn går på någon av våra 15 huvudskolor och sedan finns ett fåtal elever spridda på andra skolor. Alla barn på dessa 15 skolor är alltså inte registrerade men varje skola har en föräldragrupp som ska representera alla. Det här systemet är ett sätt att försöka hålla regelbunden kommunikation, vilket är mycket svårt i de här områdena där vägarna är bristfälliga och avstånden till skolorna stora.

Från tomten utanför Muhanga, som är den centrala punkten i projektet är det mellan 1 och 20 km till skolorna. Boda-boda är för dyrt för dessa människor (den längsta turen kostar ca 75 kr) och att gå tar många timmar över bergstopparna.

De lila pluttarna på kartan är skolor:


Visa St Catherines map på en större karta