Volontärarbeta i Muhanga

Kanske vill du hjälpa till på plats i Uganda? Att resa ner till Uganda och träffa människorna i St Catherine Vocational Project innebär att både ge och få. Ett besök innebär ett stort ansvar och kräver en hel del förberedelser, här nedan kan du läsa mer om tidigare besök.

Alla styrelsemedlemmar har besökt projektet i Muhanga och berättar gärna om hur det var. Vi kan också hjälpa till att arrangera en resa.  Tveka inte att kontakta oss!

februari-mars 2013:

Elisabeth, Emilia, Josefine, Sara, Johanna och Simon besökte projektet.

augusti-september 2013:

Representanter från designteamet var på besök. Robert och Carlos var där 10 dagar och genomförde tillsammans med Katrin en workshopvecka. Katrin var kvar sammanlagt 3 ytterligare veckor i kombination med rundresor i Uganda och Tanzania, hennes arbete var del i en volontär praktiktjänst hos arkitekter utan gränser.

juli-augusti 2014

Zola Guo och Robert Ågren besökte projektet. Zola skrev sitt examensarbete i vattenresurshantering och Robert ledde underhållsarbetet på de befintliga husen.

september-oktober 2014

Axel Thorén och Erika Bergström gjorde Minor field studies inför sitt examensarbete inom landskapsarkitektur. Det handlade om barnens utrymme i offentliga rum.

juli-augusti 2015

Robert Ågren besökte Muhanga för att starta upp processen att få en fastighetsbeteckning för tomten där de framtida byggnaderna ska placeras.