Sverige

2013 var ett viktigt år för oss i styrelsen för St Catherine Sweden. Vi gjorde alla vårt första besök till Muhanga och St Catherine vocational development project. Trots att vi reste under olika perioder var många upplevelser och känslor liknande. Vi jobbade alla hårt för att första organisationen, samhället och kulturen och vi ville fortsätta jobba hårt tillsammans med de människor vi mött.

Det var inte förrän vi började jobba tillsammans i Sverige som vi insåg att det var möjligt, så länge vi använder oss av alla olika kunskaper och styrkor som finns bland oss i gruppen. Det är under samma förutsättningar som vi måste jobba under i Uganda för att åstadkomma framsteg.

Vårt första styrelsemöte ägde rum på Skype den 25:e november 2013. Elisabeth, Emilia och Josefine befann sig i Stockholm, Robert och Carlos i Lund och Katrin korsandes Sverige i en bil på motorvägen. Det är så vi jobbar; från olika positioner mot samma mål, precis om vårt samarbete med St Catherine Uganda också fungerar.

Vi är en icke vinstdrivande, icke statlig organisation driven av volontärer, t.ex.  arkitekter, ingenjörer, biologer, studenter, juridikexperter med fler. Det mesta av vårt jobb utförs över internet eller telefon eftersom vi för det mesta är bosatta i både Stockholm och Malmö/Lund-området. Vårt gemensamma mål och vision är att ge andra människor fler chanser att åstadkomma egna framsteg. Vi försöker faktiskt hjälpa så lite som möjligt utan att utvecklingen i projektet bromsas. Det är så vi tror hållbara lösningar skapas för i det långa loppet måste projekten endast drivas av de lokala invånarna. Tills vi åstadkommit det jobbar vi med att stötta lokala initiativ genom motivation, ekonomiska medel, andra kunskaper och nya perspektiv. Det jobbar vi i Sverige genom att anordna insamlingsevenemang, och koppla ihop med användbara kunskaper och engagemang till projekten i Muhanga.

Det handlar om vad de vill göra, inte vad vi vill ge. Det handlar om att anta utmaningar tillsammans!