Svampodlingsprojektet

The oyster mushrooms are dried, packaged and marketed internationally by MTRC Oyster mushrooms produced at one of our schools

Ett stort problem bland de mest utsatta och fattigaste är brist på mat och saknad av fast inkomst. Våren 2014 började vi utforma ett nytt projekt tillsammans med vår ugandiska systerorganisation riktat mot just mat och inkomst. Projektet går ut på att lära ut svampodling, mer exakt odling av ostronskivling, med ekonomiskt stöd till fröer och utrustning från oss i St Catherine Sweden.

Förutom vår systerorganisation deltar också Mushroom Training and Resource Center (MTRC) i projektet. MTRC ligger i Kabale, en 45 minuters biltur från Muhanga där våra skolor ligger. MTRC tillhandahåller fröer och utbildning.
En av de stora fördelarna med svampodling är att det är ganska billigt att starta, det behövs inte så mycket utrymme och kan skötas hemma. Svampen som inte används av familjen kan säljas på lokala marknader, eller sälja svampen till MTRC i Kabale som saluför torkad svamp internationellt. Detta bidrar till att dryga ut och stabilisera de mest utsatta familjernas ekonomi.

Projektet vände sig till föräldrar som har barn som går i någon av skolorna som är knutna till St Catherine Vocational Project i Uganda. Projektet beräknas kosta 16 000 kr att starta upp. Projektet beräknas vara självförsörjande efter första utbildningsomgången.

St Catherine Sweden’s kontakt i svampodlingsprojektet:
Robert Ågren, robert@stcatherinesweden.org