Byggprojektet


Utanför Muhanga planeras bygget av ett resurscentrum. Syftet med centrat är att skapa en naturlig mötesplats för invånarna i området och framförallt ge dem tillgång till information, så som böcker, tidningar, datorer, workshops och möten. Planerna inkluderar också nya klassrum till skolan som ligger på platsen för det nya centrat. Det är sällsynt med elektricitet i området och den självklara tillgången till informationsflöde vi har i Sverige är fortfarande en bit bort. Med resurscentret hoppas vi kunna förbättra kommunikationen till omvärlden men också förbättra skolmiljön och klassrummen som finns på platsen idag.

Projektet finansieras av insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden men själva planeringsarbetet utförs tillsammans med Arkitekter utan gränser (ASF, efter organisationens franska namn).
I ASF St Catherine finns en grupp arkitekter och ingenjörer bosatta i Sverige. Gruppen arbetar tillsammans med lokala yrkesverksamma människor i Uganda för att kunna förverkliga bygget av resurscentret. Vi vill skapa ett engagemang hos de lokala invånarna genom att låta dem delta i designprocessen och på så sätt säkerställa att resurscentret byggs utifrån deras behov och dessutom blir funktionellt. Vi driver projektet enligt principen om ”hjälp till självhjälp”. Vi försöker lära ut hur designprocessen går till, och vid byggstart kommer vi använda projektet som utbildningsplattform för byggarbetare, snickare och andra yrken som aktualiseras under byggnationen. ASF St Catherine kommer att finnas med på plats, och erbjuda utbildning, säkerställa kvalitet och också säkerställa en god arbetsmiljö.

Projektet första fas beräknas kosta 500 000 kr. Om du vill vara med och finansiera bygget av resurscentrat, kolla vår information under Stöd oss! eller kontakta Katrin Johansson på epost-adressen nedan.

Kontakt till byggnadsprojektet i Sverige:
Katrin Johansson, katrin@stcatherinesweden.org