Organisationen i Uganda

CAVODE är en förkortning för “St Catherine Vocational Development Project”. Projektets mål är att alla barn i regionen ska få gå i skolan. Därför har man regelbunden kontakt med de barn och deras familjer som är utsatta och barnen riskerar tas ur skolan. Eftersom en av de största anledningarna till att barn i det här området inte går i skolan är att familjerna inte har tillräckligt med pengar för att stödja barnens skolgång fokuserar man också på arbetsträningsprojekt för de vuxna i dessa barns familjer. Saknas tillräckliga fasta inkomster i en familj finns det stor risk att barnen istället för att gå till skolan måste jobba.

Att barnen ska gå i skolan och att fler i bygden få en fast inkomst handlar också om att utveckla samhället, och att göra det tillsammans med invånarna. CAVODE består därför av tre grupper av människor:

  • Generalförsamlingen som består av alla engagerade människor i Kafuka regionen i Uganda. Samtliga som får stöd av organisationen är inbjudna till församlingen.
  • Styrgruppen är en lokalgrupp av volontärer som är extra engagerade i projektet, och som också bor i regionen.
  • Referensgruppen, som består av 14 personer, alla välutbildade, och som bor i Kabale (närmaste stad). De möts för att utbyta erfarenheter och för att hjälpa St Catherine Uganda att utveckla sin verksamhet.