Upprop!

Upprop till stöd för insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden!

Alla som önskar stödja stiftelsens verksamhet välkomnas att bidra med ekonomiskt stöd. Pengar som flyter in efter detta upprop kommer att tillföras en nybildad stiftelse med namnet ”Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden”. Ändamålet för stiftelsen är att i Kabale distriktet, Uganda, stödja ekonomiskt behövande i alla åldrar, främja vård och uppfostran av barn, samt främja utbildning och undervisning för barn och vuxna bosatta i distriktet.

I juli 2001 skapades i Uganda St Catherine Vocational Development project av två kvinnor Catherine Krammer och Anne Tinka. Målet för organisationen har varit att ge barn som annars inte skulle ha möjlighet att gå i skolan stöd och hjälp. Dessutom hjälper organisationen unga som inte haft möjlighet att gå i skolan genom att ge dem yrkesfärdigheter som kan hjälpa dem att skaffa sig en stabil försörjning under deras liv.

Idag finns tre byggnader som tillhör projektet i Muhanga, i södra Uganda. Byggnaderna används idag främst för skolverksamhet. Yrkesträningsprogrammet har minskat i omfattning på grund av bristande möjlighet för finansiering, dessutom börjar de ekonomiska resurserna för stöd för skolgång till utsatta barn att minska. Insamlingsstiftelsen St Catherine Sweden skapas för att ge en ekonomisk trygghet för verksamheten som St Catherine Vocational Development project, men också för att underlätta för personer och organisationer att bidra med icke-ekonomiska resurser så som volontärarbete, teknisk expertis som är till gagn för befolkningen i Muhanga, och i Kabale distriktet i stort.

Stiftelsens urkund, stadgar och information om styrelsen finns tillgänglig på stiftelsens hemsida http://www.stcatherinesweden.org.

Ekonomiska bidrag kan initialt lämnas till stiftelsen bankkonto:
Inom Sverige: 5201 32 254 07
International transfers:
BIC: ESSESESS
IBAN: SE3350000000052013225407

Stockholm den 25 November 2013.

Emilia Hallin, Elisabeth Källén, Josefine Truedsson och Katrin Johansson